Skip to main content

Klein Peerkentocht 2019

Liereman

10 november 2019

Klein Peerkentocht 2019

Zondag 10 november 2019

Alle afstanden vertrekken aan gemeenschapscentrum de Heischuur, de vroegere jongensschool van Oosthoven.  De naam "Heischuur" komt uit "Heieinde" en "Schuurhoven", de straten waaraan het gebouw grenst. 

Als u 7 km  gaat wandelen, vertrekt u langs Schuurhoven, dan door de grote trots van Oud-Turnhout: natuurreservaat De Liereman, een van de oudste en best beheerde natuurreservaten van Europa. U passeert langs de Echelkuil, waarin dokter Smagge rond 1880 bloedzuigers kweekte voor medicinale doeleinden. Dan gaat u verder langs de Brouwersheide, waar vroeger turf gewonnen werd. Nu kan u daar een prachtige dubbele beukendreef bewonderen. Iets over de helft van het parcours mag u verpozen in de lokalen van scouts Ansarat, en dan gaat het langs Heieinde terug naar de Heischuur.

Het parcours van de 12 km loopt gelijk met dat van de 7 km tot u de Echelkuil voorbij bent. Dan mag nu nog wat meer genieten van De Liereman, dat trouwens ook 1 van de vijf erkende stiltegebieden van onze provincie is. Na de controlepost van scouts Ansarat  brengt dit parcours u door de Laks, waar u allicht 1 of meer van de twaalf weerspreuken, die aan wandeling De Laks werden toegevoegd. Ze zijn een eerbetoon aan Paul van Zummeren, die tot aan zijn overlijden in 2002 in Oud-Turnhout woonde. Dan heeft u even het kanaal Dessel-Schoten aan uw rechterkant, en wandelt daarna terug via de Laks en Heieinde weer naar de start.

Het parcours van de  18 km leidt u langs al het moois van de vorige wandelingen, maar is meer afgestemd op de natuurliefhebber omdat het nog zes extra kilometer door de Liereman gaat. Kiest u voor deze afstand, dan merkt u dat de Liereman een zeer gevarieerd landschap is, met landduinen, stuifduinen, bossen, heide, gagelstruwelen, en weiden waar landbouwers samenwerken met Natuurpunt. Deze afstand doet twee keer de controlepost Ansarat aan.

De wandeling van 25 km volgt die van de 18 km, maar dan zonder de extra lus in de Liereman, tot waar deze van het kanaal weg gaat. In plaats van ervan weg te gaan, neemt u eerste een natje en/of droogje in de zeer mooie controlepost Burcht Hertog Jan, waarna u het kanaal oversteekt. Of juister gezegd, u laat u overzetten met het veerpont. Aan de overkant van het kanaal bevindt u zich op Ravels grondgebied, en in het centrum daarvan komt u aan de volgende controlepost, in basisschool de Zonnewijzer. Sla deze controlepost best niet over, want het volgende traject is ietsje langer: u stapt over de “Ravelse Bergen” (in de vlakke kempen spreekt de volksmond al over bergen bij een hoogteverschil van een meter of twee) langs de Grote Klotteraard en het Zwart Water naar het Turnhouts Vennengebied. Het Turnhouts Vennengebied, in de provincie Antwerpen, is een belangrijk heidegebied in Vlaanderen met kenmerkende vennen, heide en graslanden. De open waters van deze vennen vormen het ideale biotoop voor talrijke diersoorten, waarvan vooral de vogels, vlinders en libellen vermeldenswaardig zijn. Natuurpunt heeft hier dan ook een vogelkijkhut gebouwd, met prachtig zicht over het water, ter observatie van vele verschillende vogelsoorten.
In dit door Natuurpunt beheerd gebied bevindt zich de volgende controlepost: het bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve is een zeer gezellige en sfeervolle rustplek. Hierna gaat u terug langs Meirgoren naar Oosthoven, naar de Heischuur.

De langere afstanden hebben natuurlijk nog meer extra’s: het parcours van de 32 km is vooral vriendelijk voor de liefhebbers van bomen: u wandelt nog een eind langer door de Liereman, en na de burcht Hertog Jan wandelt u op de grens van vogelparadijs Kijkverdriet en het Gewestbos Ravels. Een grote variatie aan naald- en loofbomen maakt dit bos interessant. Naast de klassieke dennen zoals grove den en Corsicaanse den staat er ook de Weymouth, Oostenrijkse, Rigida en Contorta den. Douglas en lork vertegenwoordigen de klassieke sparren naast diverse fijnsparren, grote zilverspar en Hemlock. De minder courante naaldhoutsoorten zijn: 3 thujasoorten (plicata, orientalis en occidentalis), lawsoncypres en moerascypres. Ook kan je op verschillende plekken jeneverbesstruiken vinden. Dan terug zoals de 25km.

De langste afstand, 42 km leidt u langs een grote lus langs de interessante plekken in Ravals. U vertrekt langs het Ravels Kamp waar tijdens het Hollands bewind wapenoefeningen gehouden. Nu nog staan er acht stenen waterputten die daaraan herinneren. Dan komt u langs de Grafheuvels, vier grafheuvels uit de Midden-Bronstijd (1800-1050 voor Christus), telkens in groepjes van twee. De vier heuvels waren familie -grafheuvels en zijn dus meermaals hergebruikt. Ze hoorden ongetwijfeld bij een klein boerenerf. Dan terug langs Vlasrietje, een tweede keer naar de controlepost in de basisschool de Zonnewijzer, en weer  zoals bij de 32 km helemaal langs Klein Engelandhoeve terug naar de Heischuur.