Skip to main content

Artikel(s)

Paaswandeling Bladel

7 april 2018

Het was die dag uitgelezen mooi weer en dat alles zonder dat de bekende worst bij de Orde van de Clarissen was afgeleverd. Wel waren alle rekeningen van “hierboven” bijtijds betaald!

Een tweetal Korhoenstappers van Nederlandse komaf uit het Arendonkse en twee Korhoenstappers uit Bladel, stonden op het afgesproken uur al parmantig te wachten. Een negental niet-leden wandelaars gaven ook al acte de présence. De laatstbedoelde wandelaars hebben deze tocht -met toestemming- meegewandeld. Wel ietwat vertraagd, maar toch binnen de marges die daarvoor in het algemeen worden aangehouden, arriveerden 32 “Korhoenstappers van over de grens” voor hun jaarlijkse Paaswandeling. Voor de tweede achtereenvolgende keer is de Paaswandeling in Bladel (NL) gehouden. Vier Korhoenstappers hebben een “aangepaste” route gewandeld, maar zij hebben hun tevredenheid geuit over het natuurschoon dat in Bladel aanwezig is. Zo was er die middag voor iedere deelnemers iets van zijn/haar gading!

Onze voorzitter heeft allen welkom geheten en na een korte uitleg is het stappen begonnen. De tocht ging over een traject van ongeveer 7,5 km. Dit traject was geheel anders dan de wandeling in 2017. De wandeling van dit jaar sluit wel daarop aan en maar 100 meter van het parcours van zijn hetzelfde in vergelijking met de tocht van vorig jaar.

Onderweg heeft Co bij bepaalde bijzonderheden stil gestaan en wat uitleg gegeven. We zijn vertrokken vanaf Hotel De Tipmast richting het noorden en om het Park De Tipmast heen gewandeld. We zijn langs het Natuurkampeerterrein De Smagten van de NKTC gewandeld. Over de velden zagen we het verkeer op de Bredasebaan. Door recente archeologische gevonden heeft men ontdekt dat op deze bedding vroeger de Romeinse heirbaan Breda-Aken lag. Daarna gestapt richting Ten Vorsel en het gelijknamige landgoed (2 boerenerven, 3 woonhuizen; 2 vakantieverblijven, 1 zorgboerderij en een kapel). De naam Ten Vorsel komt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van vors = oud woord voor brem en el/lo =oud woord voor bos, dus brembos. Denk eens aan de verklaring van de plaatsnaam Vorselaar (België). In 1173 is het landgoed Ten Vorsel geschonken door de gebroeders Gerungen en Gozelijn aan de Abdij van Postel. In 1735 is het weer in particuliere handen gekomen. Sinds 1854 is het gehele gebied Ten Vorsel (omvat 220 hectaren, waarvan 165 verpachte landbouwgrond en 55 bosgebied) eigendom van de Maatschappij van Welstand. Dit is een Protestants-Christelijke organisatie. In 1898 was het gehele gebied ontgonnen. Ten Vorsel is na de eigendomsoverdracht altijd bewoond door Protestant-Christelijke bewoners. 3 Generaties Kipmulder (houtvesters op Ten Vorsel) en hun woonhuis is enkele jaren geleden omgebouwd tot vakantiewoningen. De aansluitende Beukenlaan hebben we van een afstandje bekeken. Helaas heeft de laan een beetje van haar statigheid verloren doordat enkele beuken ten gevolge van ziekte geveld moesten worden. Achter de kapel loopt de rivier De Goorloop, die ontspringt bij De Blauwe Kei in Mol; komt dan op Nederlandse grondgebied met diverse samenvoegingen; Goorloop is de 1e benaming in Nederland, dan wordt het de Groote Beerze, vervolgens De Dommel, De Dieze, De Bergse Maas en eindigt in de Noodzee.

We stonden even stil bij een groepje bomen. Alle hoop was gevestigd op het feit dat de Oehoe (Latijnse benaming de Bubo-budo) daar te zien was. De Oehoe heeft zijn populaire naam te danken aan zijn roep “oehoe” dat het mannetje in de late winter laat horen. Helaas zagen we de Oehoe niet, want die was zojuist gaan kakken.

We passeerden Zwarte Schuur. Dat was vroeger een rustplek en opslagschuur bij de landontginning. Een rustplek is het nog steeds, maar dan in zijn huidige functie van vakantieaccommodatie. We hebben een gedeelte van De Pals doorkruist. Dit is een bosgebied in de gemeente Bladel van 508 hectaren groot. Via De Zandvang, waar de bodem van ijzerhoudende moer ontdaan wordt, zijn we langs De Goorloop gewandeld. Langs een smal bospad zijn we aan de achterkant van de Zwarte Schuur uitgekomen. Vervolgens zijn we door het bosgebied van Landgoed Ten Vorsel naar De Tipmast gewandeld.

Namens het bestuur is hoop uitgesproken dat iedereen van de wandeling heeft genoten en nadien hebben we onder het genot van ………….. (dat mag iedereen voor zichzelf invullen) nog gezellig nagepraat. Tot slot hebben nog een fiks aantal wandelaars de inwendige mens gesterkt. We kunnen terugzien op een geslaagd evenement. Nogmaals bedankt voor jullie deelname!