Skip to main content

Artikel(s)

Tentoonstelling Campus Blairon

Zaterdag 1 september 2018

Zo was het - Zo is het

 

Ongetwijfeld zijn er wel enkel (ex-)beroepsmilitairs lid van onze wandelclub.  En nog meer zullen wel dienstplicht vervuld hebben. De laatste dienstplichtigen in België zwaaiden immers pas af op 5 februari 1998.   De meeste van deze militairen en miliciens zijn wellicht in meer of mindere mate bekend of vertrouwd met de vroegere kazerne van Turnhout, kazerne Majoor Blairon.

De eerste steenlegging van deze kazerne had plaats op 11 maart 1938, dus 80 jaar geleden. En het is 20 jaar geleden dat de kazerne werd omgevormd tot een Campus waarin de stadsdiensten van Turnhout , verschillenden bedrijven, KMO’s en andere hun intrek hebben genomen.

Het geheugen van de actieve wandelaar is doorgaans minder aan slijtage onderhevig dan dat van zijn inerte medemens, maar niettemin zijn bepaalde episodes uit uw persoonlijke geschiedenis wellicht niet meer glashelder. Tijdens volgende tentoonstelling hebt u de kans het een en ander op te frissen.

Hebt u geen enkele binding of voeling met het militaire?  Toch zal het aspect van de vaderlandse geschiedenis, het heemkundige, u zeker kunnen boeien.

Foto's