Skip to main content

Artikel(s)

Prijs voor Positieve Sportclub

Vrijdag 13 september 2019

Op vrijdag 13 september huldigden het gemeentebestuur, de Sportraad en EVA vzw SPORTpromOTie de sportkampioenen van het afgelopen sportseizoen, zowel verenigingen als degenen die individueel een titel behaalden. Daarnaast zetten ze ook de sporters die een opmerkelijke prestatie of eervolle vermelding behaalden in de bloemen.​

Dit jaar ging de Kampioenenhulde door in het vernieuwde Sportpark de Hoogt. Ruben Van Gucht verzorgde de presentatie. 

Een afvaardiging van onze wandelclub was present, en gelukkig maar, want we vielen in de prijzen! Onze niet aflatende inzet heeft geloond. We hebben steeds de ecologische waarden hoog in het vaandel gehouden door geen milieuoverlast te bezorgen, en zelfs nog te helpen afval op te ruimen. Door steeds aan carpooling te doen of het openbaar vervoer te nemen beperken we onze CO2, en we houden in het algemeen rekening met de milieutips van Sportpromotie Oud-Turnhout.

Foto's