De Korhoenstappers

Wij

Oud- Turnhout is een gemeente met 13.500 inwoners en behoort, tezamen met Vosselaar,
Beerse en Turnhout bij de stadsregio Turnhout. Omdat in onze gemeente geen wandelclub
actief was hielden Michel Van Gorp en Karin Peeters op 25 november 2005, onze
wandelclub, De Korhoenstappers boven de doopvont. Deze werd erkend door Wandelsport
Vlaanderen en bedacht met het nummer A055, wat later omgevormd werd naar 1055.
We weten het: om deel te nemen hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van een
wandelvereniging, maar een wandelclub heeft tot doel de wandelsport te propageren,
stimuleren en mee te beoefenen. Wandelen is geen competitiesport, wandelen doe je voor
je gezondheid, het contact met wandelvrienden in de vrije natuur en met respect voor de
fauna en flora.
Iedereen heeft wel zijn redenen om te bewegen of tot een wandelclub toe te treden. Van
ongeoefende tot ervaren wandelaar, van rolstoelgebruiker tot globetrotter. Jong en oud, van
harte welkom ! Goed om weten is dat je altijd verzekerd bent bij elke activiteit waaraan je
deelneemt.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 18,00 € , kinderen onder de 18 jaar betalen 10,00 €.
Het lidgeld wordt door sommige mutualiteiten geheel of gedeeltelijk terugbetaald, vraag
ernaar!
Door de positieve, dynamische en gedreven inzet van onze bestuursleden en vele
vrijwilligers/leden, kunnen we met fierheid zeggen dat ons ledenaantal de 140 benadert. De
kaap van 150 ligt voor ons!
We organiseren jaarlijks twee wandeltochten: de Paterkestocht in het voorjaar en De Klein
Peerkentocht in het najaar. Met meer dan 1500 wandelaars, van heinde en verre, die telkens
hieraan deelnemen mogen we terecht fier zijn dat deze tochten gesmaakt worden. Zij
worden dan ook internationaal aangekondigd ! Op deze dagen kan je ofwel zelf gaan
wandelen, ofwel komen helpen als vrijwilliger.
Daarnaast hebben we jaarlijks vier clubwandelingen, in en om Oud- Turnhout van om en bij
de 7 km. Deze wandelen we op een gezapig tempo, zodat iedereen mee kan, met nadien een
hapje en een drankje. Dit uiteraard zonder verplichting.
Op geregelde tijdstippen wordt een bus ingelegd aan een voordelige prijs, om naar een
andere wandelclub te rijden die een tocht organiseert.

Ook engageren we ons bij plaatselijke activiteiten, waaronder enkele met de Sportdienst
van Oud- Turnhout.
Michel Van Gorp.