De Korhoenstappers

Woordje Uitleg

Op zondag 30 april 2023 is Oud-Turnhout één van de vier locaties van waaruit de wandelaars kunnen vertrekken om deel te nemen aan het grootse wandelevenement Vlaanderen Wandelt. 

Onze club is hierbij een belangrijke partner in de organisatie van het gebeuren en fungeert als ankerpunt van waaruit alles gecoördineerd wordt. Daarom is een woordje uitleg ter kennismaking met onze club wel gepast.
Wandelclub De Korhoenstappers vzw werd opgericht op 25 november 2005 en is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen onder nummer 1055. Wij hebben momenteel ongeveer 140 leden. Wij zijn een actieve club met diverse activiteiten het hele jaar door. De naam van onze club verwijst naar de Korhoen (Lyrurus tetrix voor de kenners), een typisch Kempische fraaie hoenderachtige die in onze streken vroeger vrij veel voorkwam maar nu helaas de vlucht heeft genomen. Hij voelt zich namelijk best thuis in open gebieden, op heidevlakten en braakliggende terreinen. Met het verdwijnen van deze biotopen is ook onze naamgever hier verdwenen.

De wandeling: er wordt vooral gewandeld in en rond de Liereman, waar we genieten van al het moois dat de natuur ons biedt.
Het gebied van 439 ha herbergt een grote verscheidenheid aan typisch Kempische vegetaties gaande van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, berken-eikenbos, dennenbos enz. Ook heel wat reptielen, amfibieën, zoogdieren en insecten worden er gevonden. De Liereman telt jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers en dit aantal groeit nog elk jaar. In 1940 werd De Liereman beschermd als cultuurhistorisch landschap, en op 22 april 2012 werd het gebied door de Vlaamse overheid officieel erkend als stiltegebied.
De wandelingen van 20 km en meer gaan ook door de Ravelse Staatsbossen, een stuk aaneengesloten natuur van om en bij 1000 ha, met goed onderhouden wandelpaden, dat men op sommige plaatsen geneigd is feeëriek te noemen. Om de dit gedeelte van de wandeling te doen, dient men zich met het veerpont over het kanaal te laten overzetten!